Advokatura u Republici Srpskoj je samostalna i nezavisna profesionalna djelatnost

Advokatura u Republici Srpskoj je samostalna i nezavisna profesionalna djelatnost

AKTUELNOSTI

Pročitajte najnovije aktuelnosti Advokatske Komore Republike Srpske.

Link za Newsletter CCBE-a


Newsletter CCBE-a.


25.11.2021. PROČITAJTE VIŠE

Odluka o visini troškova i naknade za upis u imenik advokata AKRS

Odluka o visini troškova i naknade za upis u imenik advokata AKRS broj : IO-13-11-01/2021, od 13.11.2021. godine...

23.11.2021. PROČITAJTE VIŠE

Odluka Izvršnog odbora AKRS o raspisivanju izbora za disciplinske organe AKRS

Odluka Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske o raspisivanju izbora za disciplinske organe AKRS...

01.11.2021. PROČITAJTE VIŠE

Odluka Izvršnog odbora AKRS o imenovanju Izborne komisije AKRS

Odluka Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske o imenovanju Izborne komisije AKRS...

01.11.2021. PROČITAJTE VIŠE

Odluka Izvršnog odbora AKRS o imenovanju Verifikacione komisije AKRS

Odluka Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske o imenovanju Verifikacione komisije AKRS...

01.11.2021. PROČITAJTE VIŠE

Saopštenje za javnost g. Dalibora Mrše, predsjednika AKRS

Saopštenje za javnost g. Dalibora Mrše, predsjednika AKRS, povodom pokušaja otimice Miloša Stevanovića...

25.10.2021. PROČITAJTE VIŠE

Izvještaj sa sjednice Izvršnog odbora od 25.09.2021. godine.

Izvještaj sa sjednice Izvršnog odbora od 25.09.2021. godine.....

22.10.2021. PROČITAJTE VIŠE

Podnesak g. Dalibora Mrše, predsjednika AKRS

Podnesak g. Dalibora Mrše, predsjednika Advokatske komore Republike Srpske, upućen Upravnoj inspekciji....

20.10.2021. PROČITAJTE VIŠE