Контакт

Сједиште Адвокатске коморе Републике Српске у Бањој Луци, у Ул. Федерика Гарсије Лорке бр. 3
Телефони: 051/226-010, 226-011, 226-012
Факс: 051/215-992
Емаил akrsbars@inecco.net
Веб сајт advokatskakomora.ba
JIB: 4401471010005

Вања Павловић, секретар Адвокатске коморе Републике Српске

Тел. 051/226-010, Емаил: sekretar.akrs@gmail.com

Секретаријат Адвокатске коморе Републике Српске:Дарија Тинтор, технички секретар

Tекући рачуни

KM рачуни

EUR рачун

 • ProCredit bank d.d.
 • 194 –106- 39162001- 54
 • 194-106-39162011-24
 • НЛБ Развојна банка а.д.
 • 562-100-8000934-87
 • 562-100-80007067-21
 • ProCredit bank d.d.
 • BA39 1941 0639 1620 4228

Информационо-едукативни центри Адвокатске коморе Републике Српске

Бањалука

Бијељина

Добој

И. Сарајево

 • Адреса: Федерика Гарсије Лорке бр. 3
 • Телефони: 051/226-010, 226-011, 226-012
 • Факс: 051/215-992
 • Адреса: Милоша Црњанског бр. 1, I спрат, локал 221
 • Телефон: 055/205-322
 • Факс: 055/205-322
 • Адреса: Краља Александра бб
 • Телефон: 053/226-231
 • Факс: 053/226-231
 • Адреса: Карађорђева бр. 11
 • Телефон: 057/343-328
 • Факс: 057/343-328