Корисни сајтови

Међународне организације, асоцијације и удружења адвоката и правника

 • МЕЂУНАРОДНА УНИЈА АДВОКАТА
 • www.uianet.org/index.jsp
 • МЕЂУНАРОДНА АСОЦИЈАЦИЈА АДВОКАТА
 • www.ibanet.org
 • ВИЈЕЋЕ АДВОКАТСКИХ АСОЦИЈАЦИЈА И ПРАВНИХ ДРУШТАВА ЕВРОПЕ
 • www.ccbe.org
 • САВЕЗ ЕВРОПСКИХ АДВОКАТСКИХ КОМОРА
 • www.fbe.org
 • ЕВРОПСКА УНИЈА АДВОКАТА
 • www.uae.lu
 • АСОЦИЈАЦИЈА НЕЗАВИСНИХ ЕВРОПСКИХ АДВОКАТА
 • www.aiel.com
 • ЕВРОПСКО УДРУЖЕЊЕ АДВОКАТА ЗА ПРИВРЕДНО ПРАВО
 • www.ecla.org
 • ЕВРОПСКО УДРУЖЕЊЕ АДВОКАТА КРИВИЧАРА
 • www.3gis.co.uk/pages/ecba.htm
 • ЕВРОПСКО УДРУЖЕЊЕ МЛАДИХ АДВОКАТА
 • www.eyba.org/home.asp

Адвокатске коморе Ex-Yu

Међународне институције и судови

 • МЕЂУНАРОДНИ КРИВИЧНИ ТРИБУНАЛ У ХАГУ
 • www.un.org/icty
 • МЕЂУНАРОДНИ КРИВИЧНИ СУД
 • www.iccnow.org

Европско право и институције

База страних правних пописа

Часописи

Закони

Службени гласници и листови

Судска пракса

 

 

 

 

Правни факултети

 • ХРВАТСКА
 • Правни факултет у Загребу
 • www.pravo.hr
 • Правни факултет у Осјеку
 • www.pravos.hr
 • Правни факултет у Ријеци
 • www.pravri.hr
 • ЦРНА ГОРА
 • Правни факултет у Подгорици 
 • www.pravni.net

Владе и Министарства правде

ВЛАДЕ

Судови

Удружења, институције и организације