Семинари

  • Семинар о јавним набавкама

    За више информација о семинару погледајте ОВДЈE.

  • Семинар из области примјене члана 5 ЕКЉП – Право на слободу и сигурност

    Семинар из области примјене члана 5 ЕКЉП – Право на слободу и сигурностa slobodu i sigurnost

  • Семинари

    У приказу који слиједи наведенa су, хронолошким редом, значајнији семинари на којима су присуствовали и чланови Адвокатске коморе Републике Српске: 2012. година: 3./4. мај 2012. године – Удружење за помоћ дјеци и женама жртвама породичног насиља, «Женски центар Требиње», Конференција на тему: «Побољшање закона који штити жртве насиља у породици у Републици Српској» 20. јун 2012. године – Босна и Херцеговина, Министарство правде, III Тематска Конференција на тему: «Пружање бесплатне правне помоћи у Босни и Херцеговини» 06. новембар 2012. године – Међународни кривични суд за ...