Правилник о раду Фонда за солидарну помоћ адвоката Aдвокатске kоморе Републике Српске