Осигурање од професионалне одговорности адвоката, адвокатског ортачког друштва и адвокатског друштва