Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Полагање адвокатске заклетве пред предсједником Адвокатске коморе Републике Српске

Дана 01.04.2022. године, у сједишту Адвокатске коморе Републике Српске, у Бањој Луци, одржано је полагање адвокатске заклетве пред предсједником Адвокатске коморе Републике Српске, г. Далибором Мрша.

Адвокатску заклетву су положили:

Јелена Арнаутовић, из Бање Луке, Стеван Радуловић, из Невесиња, Горан Суботић, из Градишке, Игор Гркинић, Марко Мирјанић, Данијел Штефек и Михаило Цвијетиновић, из Бијељине.

11. Април2022.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Извјештај са семинара одржаног 25. и 26.03.2022. године у Требињу

Извјештај са семинара одржаног 25. и 26.03.2022. године у Требињу на тему " Спровођење истраге и заједнички истражни органи".

4. Април 2022.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Саопштење за јавност г. Далибора Мрше, предсједника Адвокатске коморе Републике Српске

Саопштење за јавност г. Далибора Мрше, предсједника Адвокатске коморе Републике Српске, поводом забране уласка адвокату Горану Петронијевићу у Босну и Херцеговину.

31. Март 2022.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Правилник о измјени и допуни правилника о солидарности адвоката Адвокатске Коморе Републике Српске

Правилник о измјени и допуни правилника о солидарности адвоката Адвокатске Коморе Републике Српске

23. Март 2022.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Одлука о утврђивању листе кандидата за дисциплинског тужиоца

Одлука о утврђивању листе кандидата за дисциплинског тужиоца Адвокатске коморе Републике Српске, број: И.к.01-10/2022, од 10.03.2022. године

10. Март 2022.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Одлука о утврђивању листе кандидата за судије Првостепеног дисциплинског суда

Одлука о утврђивању листе кандидата за судије Првостепеног дисциплинског суда Адвокатске коморе Републике Српске, број: И.к.01-11/2022, од 10.03.2022. године

10. Март 2022.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Одлука о утврђивању листе кандидата за предсједника Апелационог дисциплинског суда

Одлука о утврђивању листе кандидата за предсједника Апелационог дисциплинског суда Адвокатске коморе Републике Српске, број: И.к.01-12/2022, од 10.03.2022. године

10. Март 2022.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Одлука о утврђивању листе кандидата за чланове Комисије за контролу финансијског и материјалног пословања

Одлука о утврђивању листе кандидата за чланове Комисије за контролу финансијског и материјалног пословања Адвокатске коморе Републике Српске, број: И.к.01-13/2022, од 10.03.2022. године

10. Март 2022.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Newsletter ЦЦБЕ-а

Newsletter ЦЦБЕ-а

Преузми Newsletter

8. Март 2022.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Саопштење за медије

Саопштење за медије

23. Фебруар 2022.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Допис предсједника Коморе

Допис предсједника Коморе

23. Фебруар 2022.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Допис Министарства правде Републике Српске

Допис Министарства правде Републике Српске

23. Фебруар 2022.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Измјена рока за подношење представке Европском суду за људска права (рок скраћен са 6 на 4 мјесеца почев од 01.02.2022. године )

Адвокатска комора Републике Српске запримила је поднесак гђе Мариалене Тсирли, регистрара Европског суда за људска права, о промјени рока за подношење представке Суду, који рок је скраћен са шест мјесеци на четири мјесеца, почев од 01.02.2022. године.

Протоколом бр. 15 уз Конвенцију рок унутар којег захтјев мора бити поднесен Суду након доношења коначне домаће одлуке у оквиру исцрпљења домаћих правних средстава скраћује се са 6 на 4 мјесеца. То ново правило о четверомјесечном року ступа на снагу 1. фебруара 2022. године. Међутим, примјењује се само на захтјеве у којима је предметна коначна домаћа одлука донесена 1. фебруара 2022. године или након тог датума. Ту промјену рока усвојило је 47 држава чланица Савјета Еуропе.

Напомињемо да је наведену промјену још прошле године разматрао Одјел за јавност Стразбур, који је у складу са тим ажурирао свој Водич „ Питања и одговори за адвокате (2020)“ и да је овај Водич такође објављен на службеној страници Суда (wеб сајт)

Регистрар

Европски суд за људска права

25. јануар 2022. године

Предмет: Промјена временског рока за подношење представки

Поштовани,

Протокол бр. 15 уз Европску конвенцију о људским правима ступио је на снагу 1. августа 2021. године, а потписало га је и ратификовало 47 држава чланица Савјета Европе.

Главне промјене у наведеном Протоколу односе се на допуну Конвенције у односу на изричито позивање на принцип супсидијарности и доктрину граница проћене.

Међутим, још једна велика промјена директно се тиче подносилаца представки и њихових заступника.

Став 1. члана 35. Конвенције је измијењен на начин да се рок унутар којег представка мора бити поднесена Суду након доношења коначне домаће одлуке у оквиру исцрпљења домаћих правних средстава скраћује се са 6 на 4 мјесеца (видјети чланове 4 и 5 Протокола).

Како би се потенцијални кандидати у потпуности упознали са новим роковима, чланом 8. став 3. Протокола предвиђено је да ће ова измјена ступити на снагу тек након протека периода од шест мјесеци од ступања на снагу Протокола, дакле од 1. фебруара 2022. године.

Поред тога, овај нови рок није ретроактиван, имајући у виду последњу реченицу члана 8 став 3 Протокола у којој се наводи да се ово не примјењује на представке у којима је коначна домаћа одлука донешена прије примјена новог правила.

Суд је обавијестио јавност о овој промјени саопштењем и на својој wеб страници, на енглеском и француском језику, на страницама у секцијама “подносиоци представки , али и на незваничним језицима Суда, као и на свим званичним догађајима који су у вези са заинтересованим странама у систему Конвенције.

С обзиром на утицај ове промјене – имајући у виду да ће непоштовање новог рока, наравно, довести до одбацивања пријава (проглашења неприхватљивом) – били бисмо вам захвални уколико бисте могли да проширите ове информације што већем броју корисника путем ваше wеб странице, као и путем других средстава која су вам на располагању како бисте помогли Суду да обавијести подносиоце представки о овој значајној промјени.

Смјернице за подношење представки, ће бити ажуриране и доступне на wеб страници Суда од 1. фебруара 2022. године на енглеском и француском, као и на незваничним језицима Суда.

Мариалена Тсирли Регистрар

28. Јануар 2022.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Радна група за израду Преднацрта Породичног закона Републике Српске

Радна група за израду Преднацрта Породичног закона Републике Српске, коју је именовало Министарство правде Републике Српске окончала је рад на изради поменутог Преднацрта. Након низа састанака формиран је коначан текст истог.

Адвокатску комору Републике Српске представљала је колегиница адвокат др Јована Пушац. Њеним залагањем, као и залагањем руководства наше Коморе из текста Преднацрта изостављене су одредбе о тзв. нотарском разводу брака. Наиме, интенција Нотарске коморе Републике Српске била је да се у текст будућег Породичног закона Републике Српске унесу одредбе о алтернативној надлежности нотара за споразумни развод брака. Наведене одредбе су једно вријеме егзистирале у радном тексту Преднацрта, али су у коначници у потпуности изостављене.

28. Јануар 2022.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Извјештај са сједнице Извршног одбора од 13.11.2021. године.

Извјештај са сједнице Извршног одбора од 13.11.2021. године.

13. Јануар 2022.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Извјештај са сједнице Извршног одбора од 30.10.2021. године.

Извјештај са сједнице Извршног одбора од 30.10.2021. године.

13. Јануар 2022.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Извјештај са састанка Европског суда за људска права

Извјештај са састанка Европског суда за људска права и представника адвокатских комора, држава чланица Савјета Европе.

29. Децембар 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Newsletter ЦЦБЕ-а

Линк за Newsletter ЦЦБЕ-а:

Newsletter ЦЦБЕ-а

21. Децембар 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Објава ЦЦБЕ-а

Линк за објаву ЦЦБЕ-а:

Newsletter ЦЦБЕ-а

21. Децембар 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Извјештај са семинара "Провођење истраге и заједнички истражни органи“

Извјештај са семинара "Провођење истраге и заједнички истражни органи“, Јахорина, 16. и 17.12.2021. године.

20. Децембар 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Дана 13.12.2021. године је одржан састанак представника ВСТС-а БиХ

Дана 13.12.2021. године је одржан састанак представника ВСТС-а БиХ, Суда БиХ и Тужилаштва БиХ са представницима Адвокатских комора у Босни и Херцеговини.

20. Децембар 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Студенти су се интересовали за рад и структуру Коморе

На позив Савеза студената Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, Далибор Мрша, предсједник Адвокатске коморе Републике Српске одржао је дана 15.11.2021. године, у просторијама факултета предавање на тему адвокатуре и положаја и значаја Адвокатске коморе Републике Српске. Студенти су се интересовали за рад и структуру Коморе, како се постаје адвокат, предности и недостатке бављења адвокатуром, могућностима обављања приправничког стажа у адвокатским канцеларијама.

Адвокатска комора Републике Српске ће, колико год то могућности буду дозвољавале, остваривати контакте и сарадњу са свим студентским организацијама којима је циљ укључивање студената у практичан рад и припремање за будућа правничка занимања.

17. Децембар 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Представници ВСТВ-а, Суда БиХ, Тужилаштва БиХ и адвокатске заједнице сагласни

Представници ВСТВ-а, Суда БиХ, Тужилаштва БиХ и адвокатске заједнице сагласни: Спремни смо на сарадњу и заједнички рад у процесуирању предмета корупције и организираног криминала

Високо судско и тужилачко вијеће Босне и Херцеговине

15. Децембар 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Одлука Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске број: ИО-09-12-01/2021, од 09.12.20221. године

Одлука Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске број: ИО-09-12-01/2021, од 09.12.20221. године о измјени Одлуке о расписивању избора за дисциплинске органе Адвокатске коморе Републике Српске и чланове Комсиије за контролу финансијског и материјалног пословања Адвокатске коморе Републике Српске, број: ИО-30-10-02/2021, од 30.10.2021. године.

10. Децембар 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Саопштење за јавност г. Далибора Мрше, предсједника АКРС

Саопштење за јавност г. Далибора Мрше, предсједника Адвокатске коморе Републике Српске, поводом смрти Светислава „Цеце“ Станојевића оснивача и првог предсједника Врховног суда Републике Српске

7. Децембар 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Извјештај са семинара "Слобода изражавања и говор мржње"

Извјештај са семинара "Слобода изражавања и говор мржње", Добој, 29/30. новембар 2021. године

7. Децембар 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Newsletter ЦЦБЕ-а

Линк за Newsletter ЦЦБЕ-а:

Newsletter ЦЦБЕ-а

25. Новембар 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Одлука о висини трошкова и накнаде за упис у именик адвоката АКРС

Одлука о висини трошкова и накнаде за упис у именик адвоката Адвокатске коморе Републике Српске број : ИО-13-11-01/2021, од 13.11.2021. године

23. Новембар 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Одлука Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске о именовању Верификационе комисије АКРС

Одлука Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске о именовању Верификационе комисије Адвокатске коморе Републике Српске, број: ИО-30-10-04/2021, од 30.10.2021. године

1. Новембар 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Одлука Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске о именовању Изборне комисије АКРС

Одлука Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске о именовању Изборне комисије Адвокатске коморе Републике Српске, број: ИО-30-10-03/2021, од 30.10.2021. године

1. Новембар 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Одлука Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске о расписивању избора за дисциплинске органе АКРС

Одлука Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске о расписивању избора за дисциплинске органе Адвокатске коморе Републике Српске и чланове Комсиије за контролу финансијског и материјалног пословања Адвокатске коморе Републике Српске, број: ИО-30-10-02/2021, од 30.10.2021. године

1. Новембар 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Саопштење за јавност г. Далибора Мрше, предсједника АКРС

Саопштење за јавност г. Далибора Мрше, предсједника Адвокатске коморе Републике Српске, поводом покушаја отимице Милоша Стевановића, адвоката из Бање Луке.

25. Октобар 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Извјештај са сједнице Извршног одбора од 25.09.2021. године.

Извјештај са сједнице Извршног одбора од 25.09.2021. године.

22. Октобар 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Поднесак г. Далибора Мрше, предсједника Адвокатске коморе Републике Српске

Поднесак г. Далибора Мрше, предсједника Адвокатске коморе Републике Српске, упућен Управној инспекцији, број: 01-921/2021, од 19.10.2021. године.

20. Октобар 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Пресуда Окружног суда у Бањој Луци, број: 11 0 У 028781 21 У од 11.10.2021. године.

Пресуда Окружног суда у Бањој Луци, број: 11 0 У 028781 21 У од 11.10.2021. године.

20. Октобар 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Извјештај, закључци и препоруке XIX Савјетовања из кривичноправне области

Извјештај, закључци и препоруке XIX Савјетовања из кривичноправне области "Актуелне теме из кривичноправне области у Босни и Херцеговини у 2020/2021. години", Неум, хотел "Зенит", 02.-05. јуни 2021. године

27. Август 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Допис уз закључке и извјештај XIX Савјетовања из кривичноправне области Неум 2021

Допис уз закључке и извјештај XIX Савјетовања из кривичноправне области Неум 2021

27. Август 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Извјештај са сједнице Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске од 10.07.2021. године

Извјештај са сједнице Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске од 10.07.2021. године

19. Август 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Извјештај са сједнице Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске од 29.05.2021. године

Извјештај са сједнице Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске од 29.05.2021. године

19. Август 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Поднесак г. Далибора Мрше, предсједника Адвокатске коморе Републике Српске упућен предсједнику Суда БиХ, г. Ранку Дебевецу

Поднесак г. Далибора Мрше, предсједника Адвокатске коморе Републике Српске упућен предсједнику Суда БиХ, г. Ранку Дебевецу, насловљен: "Одлука високог представника којом се доноси Закон о допуни Кривичног закона Босне и Херцеговине, молимо за разумијевање", број; 01-894/2021, од 16.08.2021. године.

18. Август 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Адреса адвокатске канцеларије адвоката Зорана Опачића-допис предсједника Адвокатске коморе Републике Српске

Адреса адвокатске канцеларије адвоката Зорана Опачића-допис предсједника Адвокатске коморе Републике Српске Министарству правде Републике Српске, број: 01-871/2021, од 01.07.2021. године

02. Jул 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Отварање шалтера у Основном суду у Бањој Луци намијењеног за поступање по захтјевима адвоката

Отварање шалтера у Основном суду у Бањој Луци намијењеног за поступање по захтјевима адвоката-допис предсједника Адвокатске коморе Републике Српске, број: 01-870/2021, од 01.07.2021. године

02. Jул 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Отварање шалтера у Републичкој управи за геодетске и имовинско - правне послове Бања Лука

Отварање шалтера у Републичкој управи за геодетске и имовинско - правне послове Бања Лука намијењеног за поступање по захтјевима адвоката-допис предсједника Адвокатске коморе Републике Српске, број: 01-869/2021, од 01.07.2021. године

02. Jул 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Ургенција предсједника Адвокатске коморе Републике Српске на молбу Адвокатске коморе Републике Српске

Ургенција предсједника Адвокатске коморе Републике Српске на молбу Адвокатске коморе Републике Српске за уврштавање чланова Адвокатске коморе Републике Српске у приоритетну групу за вакцинисање против корона вируса (ЦОВИЂ19) ЈУ Институт за јавно здравство Републике Српске, број: 01-859/2021, од 21.06.2021. године

02. Jул 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Поднесак ЈУ Институт за јавно здравство Републике Српске -списак заинтересованих чланова Адвокатске коморе Републике Српске

Поднесак ЈУ Институт за јавно здравство Републике Српске -списак заинтересованих чланова Адвокатске коморе Републике Српске и запослених у адвокатским канцеларијама и Адвокатској комори Републике Српске за вакцинацију, број: 03-354//2021, од 02.06.2021. године

02. Jул 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Молба Адвокатске коморе Републике Српске за уврштавање чланова Адвокатске коморе Републике Српске

Молба Адвокатске коморе Републике Српске за уврштавање чланова Адвокатске коморе Републике Српске у приоритетну групу за вакцинисање против корона вируса (ЦОВИЂ19) - поднесак предсједника Адвокатске коморе Републике Српске ЈУ Институт за јавно здравство Републике Српске, број: 01-828/2021, од 24.05.2021. године

02. Jул 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Обраћање г. Далибора Мрше, предсједника Адвокатске коморе Републике Српске адвокатима

Обраћање г. Далибора Мрше, предсједника Адвокатске коморе Републике Српске адвокатима, члановима Адвокатске коморе Републике Српске, 11. јуни 2021. године.

21. Јун 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Препорука Институције омбудсмена/омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине

Препорука Институције омбудсмена/омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине; број: П-132//21, од 20.06.2021. године.

18. Јун 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Извјештај са сједнице Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске

Извјештај са сједнице Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске од 23.04.2021. године.

26. Maj 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Спискови адвоката који су заинтересовани за ангажовање као браниоци по службеној дужности

Спискови адвоката који су заинтересовани за ангажовање као браниоци по службеној дужности:

Требиње

Приједор

Бијељина

Добој

Бања Лука

Источно Сарајево

Списак адвоката који су заинтересовани да буду постављени за привремене заступнике лицима непознатог пребивалишта у поступцима излагања на јавни увид.

12. Maj 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Списак адвоката који су заинтересовани да буду постављени за привремене заступнике

Списак адвоката који су заинтересовани да буду постављени за привремене заступнике лицима непознатог пребивалишта у поступцима излагања на јавни увид непокретности.

12. Maj 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Примопредаја дужности између Бранислава А. Ракића и Далибора Мрше

Примопредаја дужности између Бранислава А. Ракића, бившег предсједника Адвокатске коморе Републике Српске и Далибора Мрше, новог предсједника Адвокатске коморе Републике Српске.

5. Maj 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Обавјештење о избору предсједника Адвокатске коморе Републике Српске и чланова Извршног одбора

Обавјештење о избору предсједника Адвокатске коморе Републике Српске и чланова Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске које бира Скупштина.

24. Април 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Одлука о именовању чланова Адвокатске коморе Републике Српске у Радну групу

Одлука о именовању чланова Адвокатске коморе Републике Српске у Радну групу за израду Закона о адвокатској дјелатности Брчко дистрикта БиХ, број: 01-798/2021, од 16.04.2021. године

19. Април 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Одлука о именовању чланова Адвокатске коморе Републике Српске у Радну групу

Одлука о именовању чланова Адвокатске коморе Републике Српске у Радну групу за израду допуне Проћене ризика од прања новца и финансирања тероризма у БиХ за период 2021.-2023. година и Акционог плана за борбу против прања новца и финансирања тероризма у БиХ за период 2021.-2023. година, број: 01-799/2021, од 16.04.2021. године

19. Април 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Извјештај са сједнице Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске

Извјештај са сједнице Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске од 13.03.2021. године

14. Април 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Позив - Дневни ред за 27. Скупштину (Изборна) Адвокатске коморе Републике Српске

Позив - Дневни ред за 27. Скупштину (Изборна) Адвокатске коморе Републике Српске, број: 01-Ск.АКРС-01-01/2021, од 12.априла 2021. године.

13. Април 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Јавни оглас за пријем секретара Адвокатске коморе Републике Српске

Јавни оглас за пријем секретара Адвокатске коморе Републике Српске

01. Април 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Јавни оглас за пријем административно-техничког секретара Адвокатске коморе Републике Српске

Јавни оглас за пријем административно-техничког секретара Адвокатске коморе Републике Српске у Источном Сарајеву

01. Април 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

ОТКАЗИВАЊЕ 27. Скупштине (Изборна) Адвокатске коморе Републике Српске

ОТКАЗИВАЊЕ 27. Скупштине (Изборна) Адвокатске коморе Републике Српске 27. 03. 2021.

24. Март 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Дневни ред за 27. Скупштину (Изборна) Адвокатске коморе Републике Српске

Дневни ред за 27. Скупштину (Изборна) Адвокатске коморе Републике Српске, број: 01-Ск.АКРС-01/2021, од 15. марта 2021. године, са приложеним материјалима

19. Март 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Кривична пријава Окружном јавном тужилаштву Бања Лука, број: 01-29/2021

Кривична пријава Окружном јавном тужилаштву Бања Лука, број: 01-29/2021, од 16. марта 2021. године, против овлаштених и одговорних службених лица Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске

18. Март 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Жалба Институцији Омбудсмена/Омбудсмана за људска права БиХ, број; 01-30/2021

Жалба Институцији Омбудсмена/Омбудсмана за људска права БиХ, број; 01-30/2021, од 16. марта 2021. године, на дискриминаторно поступање Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове приликом постављања адвоката за привремене заступнике лицима непознатог пребивалишта у поступцима излагања на јавни увид непокретности у Републичкој управи за геодестке и имовинско-правне послове у поступцима излагања, експропријације и свих других управних поступака

18. Март 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Оквирни споразум о разумијевању: унапређење практичне наставе и обуке за студенте права и дипломиране правнике

Оквирни споразум о разумијевању: унапређење практичне наставе и обуке за студенте права и дипломиране правнике" који је закључен 25.02.2021. године са Националним центром за државне судове-уред у БиХ. број: 01-746/2021, од 25.02.2021. године

18. Март 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Именовање Вање Павловић, адвоката из Бање Луке, за координатора спровођења Оквирног споразума о разумијевању

Именовање Вање Павловић, адвоката из Бање Луке, за координатора спровођења Оквирног споразума о разумијевању: унапређење практичне наставе и обуке за студенте права и дипломиране правнике са другим странама потписницама у име Адвокатске коморе Републике Српске, број: 01-749/2021, од 26.02.2021. године.

18. Март 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Поднесак Адвокатске коморе Републике Српске упућен Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове

Поднесак Адвокатске коморе Републике Српске упућен Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове, број: 01-753/2021, од 02.03.2021. године

10. Март 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Саопштење Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске

Саопштење Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске поводом напада на адвоката Дејана Бијелића, из Дервенте

08. Март 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Одлука о утврђивању листе кандидата за чланове Извршног одбора АKРС

Одлука о утврђивању листе кандидата за чланове Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске, број: И.к.01-14/2021, од 02.03.2021. године

02. Март 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Извјештај са сједнице Извршног одбора АKРС<

Извјештај са сједнице Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске од 06.02.2021. године.

02. Март 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Обавјештење о проведеним изборима за предсједнике зборова адвоката АКРС

Обавјештење о проведеним изборима за предсједнике зборова адвоката Адвокатске коморе Републике Српске.

01. Март 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Ин мемориам Неда Шутеј Ораић (1934. – 2020.)

Дана 28. новембра 2020. године преминула је колегиница у пензији Неда Шутеј Ораић.

Рођена је 1934. године у Сарајеву. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Сарајеву 1959. године, а адвокатски испит положила је 1965. године. Исте године уписана је у Именик адвоката са сједиштем канцеларије у Сарајеву, а у Бањој Луци од 1967. године до одласка у пензију. Адвокатури је дала сав свој радни вијек. Била је међу првим женама с отвореном адвокатском канцеларијом у Бањој Луци.

Њен позив је инспирисан традицијом. Кћи је др. Здравка Шутеја, братаница др. Јураја Шутеја те сестра Младена Шутеја и Држислава Шутеја, сви су били адвокати. Традицију адвокатуре у породици наставља унук Тин Ораић, адвокат са сједиштем канцеларије у Загребу.

У кругу најуже породице, сахрањена је на градском гробљу Мирогој у Загребу.

10. Фебруар 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Крајем фебруара 2021. године очекује се бесплатан приступ бази судских одлука

Због великог интересовања за приступ бази судских одлука обавјештавамо вас о сљедећем:

Вијеће министара Босне и Херцеговине је на сједници одржаној 28.01.2021.године, на приједлог Високог судског и тужилачког вијећа Босне и Херцеговине (ВСТВ БиХ), усвојило Одлуку о стављању ван снаге Одлуке о висини накнаде за приступ Бази судских одлука Центра за судску документацију ВСТВ-а БиХ ("Службени гласник БиХ" број 15/14).

Бесплатан приступ наведеној бази биће омогућен свим заинтересованим лицима када Одлука Вијећа Министара Босне и Херцеговине ступи на снагу, тачније даном њене објаве у Службеном гласнику Босне и Херцеговине. Исто се очекује крајем фебруара 2021. године.

02. Фебруар 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Одлука о утврђивању листе кандидата за чланове Извршног одбора Адвокатске коморе

Одлука о утврђивању листе кандидата за чланове Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске, број: И.к.01-10/2021, од 26.01.2021. године

26. Јануар 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Иницијатива за доношење Закона о измјенама и допунама Закона о општем управном поступку

Иницијатива за доношење Закона о измјенама и допунама Закона о општем управном поступку, број: 01-738/2020, од 20. јануара 2021. године

22. Јануар 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Одлука о утврђивању листе кандидата за предсједника Адвокатске коморе

Одлука о утврђивању листе кандидата за предсједника Адвокатске коморе Републике Српске, број: И.к.01-08/2021, од 19.01.2021. године

19. Јануар 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Збор адвоката Бања Лука

Збор адвоката Бања Лука, Листа кандидата за делегате у Скупштини Адвокатске коморе Републике Српске

5. Јануар 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Збор адвоката Бијељина

Збор адвоката Бијељина, Листа кандидата за делегате у Скупштини Адвокатске коморе Републике Српске

5. Јануар 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Збор адвоката Добој

Збор адвоката Добој, Листа кандидата за делегате у Скупштини Адвокатске коморе Републике Српске

5. Јануар 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Збор адвоката Источно Сарајево

Збор адвоката Источно Сарајево, Листа кандидата за делегате у Скупштини Адвокатске коморе Републике Српске

5. Јануар 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Збор адвоката Приједор

Збор адвоката Приједор, Листа кандидата за делегате у Скупштини Адвокатске коморе Републике Српске

5. Јануар 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Збор адвоката Требиње

Збор адвоката Требиње, Листа кандидата за делегате у Скупштини Адвокатске коморе Републике Српске

5. Јануар 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Полагања заклетве

Полагања заклетве у Адвокатској Комори Републике Српске одржаној 04.01.2021. године.

04. Januar 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Полагања заклетве

Полагања заклетве у Адвокатској Комори Републике Српске одржаној 17.11.2020. године.

04. Januar 2021.