ČASOPIS "ADVOKATURA"

Informativno-stručni časopis Advokatske komore Republike Srpske "Advokatura"

Klikom na sliku časopisa sa desne strane svakog dokumenta, možete preuzeti taj broj časopisa.

Časopis "Advokatura" br. 25

Časopis "Advokatura" br. 24

Časopis "Advokatura" br. 23

Časopis "Advokatura" br. 22

Časopis "Advokatura" br. 21