Актуелности

 • Извјештај са сједнице Извршног одбора од 27.1.2018. године

  Сједници Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српској, одржаној у Бањој Луци дана, 27. јануара 2018. године, присуствовало је 8, од укупно 11 чланова Извршног одбора, као и предсједник Адвокатске коморе Републике Српске. На сједници је утврђено право на упис у одговарајуће именике два адвоката, четири стручна сарадника за правне послове и десет адвокатских приправника. Након утврђивања да су се за то стекли услови, одлучено је да се из одговарајућих именика изврши брисање три адвоката, једног стручног сарадника ...

 • Презентација базе судских одлука Центра за судску документацију Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине

  Дана, 31.1.2018. године, у просторијама Адвокатске коморе Републике Српске, у Бањој Луци, представници Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине, одржали су презентацију базе судских одлука Центра за судску документацију. Презентацији је присуствовало 18 адвоката, чланова Збора Бања Лука, који су информисани о условима и начину приступа бази, њеним бројним функционалностима, а посебно могућностима претраживања исте по различитим задатим параметрима. Присутни адвокати су такође имали прилику да, дајући примједбе и сугестије, дају свој допринос унапређењу ...

 • Извјештај са сједнице Извршног одбора од 30.12.2017. године

  Сједници Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српској, одржаној у Добоју 30.12.2017. године, присуствовало је 7, од укупно 11 чланова Извршног одбора. На сједници је утврђено право на упис у одговарајуће именике два адвоката, два стручна сарадника за правне послове и пет адвокатских приправника. Такође, одлучено је да се из одговарајућих именика изврши брисање три адвоката, једног стручног сарадника и 10 приправника, те да се изврши измјена једног рјешења о упису у Именик адвокатских приправника АКРС. Утврђена је ...

 • Извјештај са сједнице Извршног одбора од 25.11.2017. године

  Извјештај са сједнице Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске одржане 25.11.2017. год. у Источном Сарајеву. На сједници Извршног одбора одржаној 25.11.2017. год. у Источном Сарајеву, од укупно једанаест, присуствовало је девет чланова Извршног одбора и предсједник АК РС. Утврђено је право на упис једне заједничке адвокатске канцеларијеу АК РС, једног адвоката, право на упис једног стручног сарадника за правне послове и седам приправника. Одлучено је да се изврши брисање из Именика адвоката АК РС једног адвоката, као брисање ...

 • Извјештај са сједнице Извршног одбора од 14.10.2017. године

  Извјештај са сједнице Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске одржане 14.10.2017. год. у Приједору. На сједници Извршног одбора одржаној 14.10.2017. год. у Приједору присуствовало је девет чланова Извршног одбора и предсједник АК РС. Утврђено је право на упис три адвоката у АК РС, право на упис пет стручних сарадника за правне послове и пет приправника. Одлучено је да се изврши брисање из Именика адвоката АК РС четири адвоката, два стручна сарадника за правне послове и шест приправника. Извршни ...

 • Повлачење оставке на положај Главног дисциплинског тужиоца Адвокатске коморе Републике Српске

  Повлачење оставке на положај Главног дисциплинског тужиоца Адвокатске коморе Републике Српске