Извршни одбор

 • Одлука о висини трошкова полагања Адвокатског испита Адвокатске коморе Републике Српске, број: ИО-27-01-04/2018, од 27.01.2018. године

  Одлуку о висини трошкова полагања Адвокатског испита Адвокатске коморе Републике Српске, број: ИО-27-01-04/2018, од 27.01.2018. године погледајте ОВДЈЕ.

 • Извјештај са сједнице Извршног одбора од 27.1.2018. године

  Сједници Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српској, одржаној у Бањој Луци дана, 27. јануара 2018. године, присуствовало је 8, од укупно 11 чланова Извршног одбора, као и предсједник Адвокатске коморе Републике Српске. На сједници је утврђено право на упис у одговарајуће именике два адвоката, четири стручна сарадника за правне послове и десет адвокатских приправника. Након утврђивања да су се за то стекли услови, одлучено је да се из одговарајућих именика изврши брисање три адвоката, једног стручног сарадника ...

 • Извјештај са сједнице Извршног одбора од 30.12.2017. године

  Сједници Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српској, одржаној у Добоју 30.12.2017. године, присуствовало је 7, од укупно 11 чланова Извршног одбора. На сједници је утврђено право на упис у одговарајуће именике два адвоката, два стручна сарадника за правне послове и пет адвокатских приправника. Такође, одлучено је да се из одговарајућих именика изврши брисање три адвоката, једног стручног сарадника и 10 приправника, те да се изврши измјена једног рјешења о упису у Именик адвокатских приправника АКРС. Утврђена је ...

 • Извјештај са сједнице Извршног одбора од 25.11.2017. године

  Извјештај са сједнице Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске одржане 25.11.2017. год. у Источном Сарајеву. На сједници Извршног одбора одржаној 25.11.2017. год. у Источном Сарајеву, од укупно једанаест, присуствовало је девет чланова Извршног одбора и предсједник АК РС. Утврђено је право на упис једне заједничке адвокатске канцеларијеу АК РС, једног адвоката, право на упис једног стручног сарадника за правне послове и седам приправника. Одлучено је да се изврши брисање из Именика адвоката АК РС једног адвоката, као брисање ...

 • Извјештај са сједнице Извршног одбора од 14.10.2017. године

  Извјештај са сједнице Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске одржане 14.10.2017. год. у Приједору. На сједници Извршног одбора одржаној 14.10.2017. год. у Приједору присуствовало је девет чланова Извршног одбора и предсједник АК РС. Утврђено је право на упис три адвоката у АК РС, право на упис пет стручних сарадника за правне послове и пет приправника. Одлучено је да се изврши брисање из Именика адвоката АК РС четири адвоката, два стручна сарадника за правне послове и шест приправника. Извршни ...

 • Извјештај са сједнице Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске одржане 09.09.2017. год. у Требињу

  Дан прије одржавања сједнице Извршног одбора АК РС, чланови Извршног одбора, одржали су састанак са члановима Збора адвоката Требиње, на којем је закључено да је потребно да што већи број адвоката учествује у активностима које предузима Адвокатска комора. Требињски адвокати нагласили су да инсистирају на решавању питања исплата дуговања за одбране по службеној дужности и редовном плаћању ових послова. Указали су да је за побољшање положаја адвоката у Републици Српској неопходно да се активно узме ...

Страница 1 of 3123