Конгреси

  • Конгреси

    У приказу који слиједи наведени су, хронолошким редом, значајнији конгреси на којима је, ради представљања и заступања, позван Предсједник Адвокатске коморе Републике Српске: 2012. година: 2011. година: 03.05.03.2011. године – Стендинг комитет, Беч 03.05.03.2011. године – PECO Одбор CCBE-a, Беч 03.05.03.2011. године – 39. Европска Предсједничка конференција, Беч 19./22. мај 2011. године – CCBE, ...