Адвокатура у Републици Српској је самостална и независна професионална дјелатност

Адвокатура у Републици Српској је самостална и независна професионална дјелатност

АКТУЕЛНОСТИ

Прочитајте најновије актуелности Адвокатске Коморе Републике Српске.

Допис уз закључке и извјештај XIX Савјетовања

звјештај, закључци и препоруке XIX Савјетовања из кривичноправне области "Актуелне теме...

Допис уз закључке и извјештај XIX Савјетовања

Допис уз закључке и извјештај XIX Савјетовања из кривичноправне области Неум 2021...

Извјештај са сједнице Извршног одбора АKРС

Извјештај са сједнице Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске од 29.05.2021. године...

Извјештај са сједнице Извршног одбора АKРС

Извјештај са сједнице Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске од 10.07.2021. године...

Поднесак г. Далибора Мрше

Поднесак г. Далибора Мрше, предсједника Адвокатске коморе Републике Српске упућен предсједнику Суда БиХ, г. Ранку Дебевецу...

Адреса адвокатске канцеларије адвоката Зорана Опачића

Адреса адвокатске канцеларије адвоката Зорана Опачића-допис предсједника АKРС...

Отварање шалтера у Основном суду у Бањој Луци

Отварање шалтера у Основном суду у Бањој Луци намијењеног за поступање по захтјевима адвоката...

Отварање шалтера у Републичкој управи за геодетске и имовинско - правне послове

Отварање шалтера у Републичкој управи за геодетске и имовинско - правне послове Бања Лука...