Адвокатура у Републици Српској је самостална и независна професионална дјелатност

Адвокатура у Републици Српској је самостална и независна професионална дјелатност

АКТУЕЛНОСТИ

Прочитајте најновије актуелности Адвокатске Коморе Републике Српске.

Одлука о утврђивању листе кандидата за чланове Извршног одбора Адвокатске коморе

Одлука о утврђивању листе кандидата за чланове Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске, број: И.к.01-10/2021...

Иницијатива за доношење Закона о измјенама и допунама Закона о општем управном поступку

Иницијатива за доношење Закона о измјенама и допунама Закона о општем управном поступку, број: 01-738/2020...

Одлука о утврђивању листе кандидата за предсједника Адвокатске коморе

Одлука о утврђивању листе кандидата за предсједника Адвокатске коморе Републике Српске, број: И.к.01-08/2021...

Збор адвоката Бања Лука

Збор адвоката Бања Лука, Листа кандидата за делегате у Скупштини Адвокатске коморе Републике Српске...

Збор адвоката Бијељина

Збор адвоката Бијељина, Листа кандидата за делегате у Скупштини Адвокатске коморе Републике Српске...

Збор адвоката Добој

Збор адвоката Добој, Листа кандидата за делегате у Скупштини Адвокатске коморе Републике Српске...

Збор адвоката Источно Сарајево

Збор адвоката Источно Сарајево, Листа кандидата за делегате у Скупштини Адвокатске коморе Републике Српске...

Збор адвоката Приједор

Збор адвоката Приједор, Листа кандидата за делегате у Скупштини Адвокатске коморе Републике Српске...