Адвокатура у Републици Српској је самостална и независна професионална дјелатност

Адвокатура у Републици Српској је самостална и независна професионална дјелатност

АКТУЕЛНОСТИ

Прочитајте најновије актуелности Адвокатске Коморе Републике Српске.

Извјештај са сједнице Извршног одбора АКРС

Извјештај са сједнице Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске од 23.04.2021. године...

Спискови адвоката који су заинтересовани за ангажовање као браниоци

Спискови адвоката који су заинтересовани за ангажовање као браниоци по службеној дужности...

Списак адвоката који су заинтересовани да буду постављени за привремене заступнике

Списак адвоката који су заинтересовани да буду постављени за привремене заступнике...

Примопредаја дужности између Бранислава А. Ракића и Далибора Мрше

Примопредаја дужности између Бранислава А. Ракића, бившег предсједника Адвокатске коморе Републике Српске и Далибора Мрше...

Обавјештење о избору предсједника Адвокатске коморе Републике Српске и чланова Извршног одбора

Обавјештење о избору предсједника Адвокатске коморе Републике Српске и чланова Извршног одбора...

Одлука о именовању чланова Адвокатске коморе Републике Српске у Радну групу

Одлука о именовању чланова Адвокатске коморе Републике Српске у Радну групу за израду Закона о адвокатској дјелатности Брчко дистрикта БиХ...

Одлука о именовању чланова Адвокатске коморе Републике Српске у Радну групу

Одлука о именовању чланова Адвокатске коморе Републике Српске у Радну групу за израду допуне Проћене ризика од прања новца и финансирања тероризма у БиХ...

Извјештај са сједнице Извршног одбора АКРС

Извјештај са сједнице Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске од 13.03.2021. године...