Advokatura u Republici Srpskoj je samostalna i nezavisna profesionalna djelatnost

Advokatura u Republici Srpskoj je samostalna i nezavisna profesionalna djelatnost

AKTUELNOSTI

Pročitajte najnovije aktuelnosti Advokatske Komore Republike Srpske.

Molba JU Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske

Molba JU Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske za dostavljanje informacija o odobravanju sredstava po...

05.09.2020. PROČITAJTE VIŠE

Izvještaj sa sjednice Izvršnog odbora Advokatske Komore RS

Izvještaj sa sjednice Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske...

05.09.2020. PROČITAJTE VIŠE

ODLUKA O VISINI TROŠKOVA UPISA U IMENIK ADVOKATA

Odluka o visini troškova upisa u imenik advokata Advokatske komore Republike Srpske...

17.07.2020. PROČITAJTE VIŠE

IZVJEŠTAJ VANJE PAVLOVIĆ, ADVOKATA IZ BANJE LUKE

Izvještaj Vanje Pavlović, advokata iz Banje Luke, sa prvog radnog sastanka panela...

10.07.2020. PROČITAJTE VIŠE

IZVJEŠTAJ SA SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA - 30.05.2020. GODINE

Izvještaj sa sjednice Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske od 30.05.2020. godine....

30.05.2020. PROČITAJTE VIŠE

ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA PRIJEM DIPLOMIRANOG PRAVNIKA-PRIPRAVNIK (VOLONTER)

Odluka o raspisivanju javnog oglasa za prijem diplomiranog pravnika-pripravnik (volonter)...

30.05.2020. PROČITAJTE VIŠE

ODLUKA IZVRŠNOG ODBORA ADVOKATSKE KOMORE REPUBLIKE SRPSKE O OSLOBAĐANJU

Odluka Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske o oslobađanju svih advokata članova Advokatske komore...

30.05.2020. PROČITAJTE VIŠE

INICIJATIVA ADVOKATSKE KOMORE REPUBLIKE SRPSKE UPUĆENA MINISTARSTVU PRAVDE REPUBLIKE SRPSKE

Inicijativa Advokatske komore Republike Srpske upućena Ministarstvu pravde Republike Srpske radi uvrštavanja advokata...

22.04.2020. PROČITAJTE VIŠE