Advokatura u Republici Srpskoj je samostalna i nezavisna profesionalna djelatnost

Advokatura u Republici Srpskoj je samostalna i nezavisna profesionalna djelatnost

AKTUELNOSTI

Pročitajte najnovije aktuelnosti Advokatske Komore Republike Srpske.

Odluka o utvrđivanju liste kandidata za članove Izvršnog odbora AKRS

Odluka o utvrđivanju liste kandidata za članove Izvršnog odbora broj: I.k.01-14/2021...

02.03.2021. PROČITAJTE VIŠE

Izvještaj sa sjednice Izvršnog odbora AKRS

Izvještaj sa sjednice Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske od 06.02.2021. godine...

02.03.2021. PROČITAJTE VIŠE

Obavještenje o provedenim izborima za predsjednike zborova advokata AKRS

Obavještenje o provedenim izborima za predsjednike zborova advokata...

01.03.2021. PROČITAJTE VIŠE

In memoriam Neda Šutej Oraić (1934. – 2020.)

Dana 28. novembra 2020. godine preminula je koleginica u penziji Neda Šutej Oraić...

10.02.2021. PROČITAJTE VIŠE

Krajem februara 2021. godine očekuje se besplatan pristup bazi sudskih odluka

Krajem februara 2021. godine očekuje se besplatan pristup Bazi od 13.437 sudskih odluka...

02.02.2021. PROČITAJTE VIŠE

Odluka o utvrđivanju liste kandidata za članove Izvršnog odbora Advokatske komore

Odluka o utvrđivanju liste kandidata za članove Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske, broj: I.k.01-10/2021...

26.01.2021. PROČITAJTE VIŠE

Inicijativa za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o opštem upravnom postupku

Inicijativa za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o opštem upravnom postupku, broj: 01-738/2020...

22.01.2021. PROČITAJTE VIŠE

Odluka o utvrđivanju liste kandidata za predsjednika Advokatske komore

Odluka o utvrđivanju liste kandidata za predsjednika Advokatske komore Republike Srpske, broj: I.k.01-08/2021...

19.01.2021. PROČITAJTE VIŠE