Advokatura u Republici Srpskoj je samostalna i nezavisna profesionalna djelatnost

Advokatura u Republici Srpskoj je samostalna i nezavisna profesionalna djelatnost

AKTUELNOSTI

Pročitajte najnovije aktuelnosti Advokatske Komore Republike Srpske.

Odluka o utvrđivanju liste kandidata za članove Izvršnog odbora Advokatske komore

Odluka o utvrđivanju liste kandidata za članove Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske, broj: I.k.01-10/2021...

26.01.2021. PROČITAJTE VIŠE

Inicijativa za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o opštem upravnom postupku

Inicijativa za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o opštem upravnom postupku, broj: 01-738/2020...

22.01.2021. PROČITAJTE VIŠE

Odluka o utvrđivanju liste kandidata za predsjednika Advokatske komore

Odluka o utvrđivanju liste kandidata za predsjednika Advokatske komore Republike Srpske, broj: I.k.01-08/2021...

19.01.2021. PROČITAJTE VIŠE

Zbor advokata Banja Luka

Zbor advokata Banja Luka, Lista kandidata za delegate u Skupštini Advokatske komore Republike Srpske...

05.01.2021. PROČITAJTE VIŠE

Zbor advokata Bijeljina

Zbor advokata Bijeljina, Lista kandidata za delegate u Skupštini Advokatske komore Republike Srpske...

05.01.2021. PROČITAJTE VIŠE

Zbor advokata Doboj

Zbor advokata Doboj, Lista kandidata za delegate u Skupštini Advokatske komore Republike Srpske...

05.01.2021. PROČITAJTE VIŠE

Zbor advokata Istočno Sarajevo

Zbor advokata Istočno Sarajevo, Lista kandidata za delegate u Skupštini Advokatske komore Republike Srpske...

05.01.2021. PROČITAJTE VIŠE

Zbor advokata Prijedor

Zbor advokata Prijedor, Lista kandidata za delegate u Skupštini Advokatske komore Republike Srpske...

05.01.2021. PROČITAJTE VIŠE