КОНТАКТ

Сједиште Адвокатске коморе Републике Српске је у Бањој Луци, у Ул. Федерика Гарсије Лорке бр. 3

Телефони: 051/226-010, 226-011, 226-012 Факс: 051/215-992 Email: akrsbars@inecco.net Веб сајт: www.advokatskakomora.ba ЈИБ: 4401471010005

Секретаријат Адвокатске коморе Републике Српске:

Дарија Тинтор, референт за опште послове и архиву

Маја Тодоровић, технички секретар

Текући рачуни

КМ рачун

ProCredit bank d.d.

194 –106- 39162001- 54
194-106-39162011-24

КМ рачун

NLB Razvojna banka a.d.

562-100-8000934-87
562-100-80007067-21

ЕУР рачун

ProCredit bank d.d.

BA39 1941 0639 1620 4228

Информационо-едукативни центри Адвокатске коморе Републике Српске

БАЊА ЛУКА

Адреса:

Federika Garsije Lorke br. 3

Телефон:

051/226-010, 226-011, 226-012

Факс:

051/215-992

БИЈЕЉИНА

Адреса:

Miloša Crnjanskog br. 1, I sprat, lokal 221

Телефон:

055/205-322

Факс:

055/205-322

ДОБОЈ

Адреса:

Kralja Aleksandra bb

Телефон:

053/226-231

Факс:

053/226-231

ИСТОЧНО САРАЈЕВО

Адреса:

Karađorđeva br. 11

Телефон:

057/343-328

Факс:

057/343-328

За сва питања пожете нам послати поруку путем контакт форме испод.