КОНТАКТ

Сједиште Адвокатске коморе Републике Српске је у Бањој Луци, у Ул. Федерика Гарсије Лорке бр. 3

Телефони: 051/226-010, 226-011, 226-012 Факс: 051/215-992 Email: advokatskakomorars@gmail.com Веб сајт: www.advokatskakomora.ba ЈИБ: 4401471010005

Секретаријат Адвокатске коморе Републике Српске:

Дарија Тинтор, референт за опште послове и архиву

Маја Тодоровић, технички секретар

Текући рачуни

Нова банка а.д.
Бања Лука

555 - 100 - 00148124 -50

ProCredit банка а.д.
Бања Лука

194-106-39162001-54

НЛБ Развојна банка
Бања Лука

562- 100- 80000934- 87

СБЕР
банка

567-241-27000301-71

MF
банка

572-106-00010384-83

RAIFFEISEN
банка

1610000184110085

UniCredit банка
Бања Лука

5517202204335194

Информационо-едукативни центри Адвокатске коморе Републике Српске

БАЊА ЛУКА

Адреса:

Federika Garsije Lorke br. 3

Телефон:

051/226-010, 226-011, 226-012

Факс:

051/215-992

БИЈЕЉИНА

Адреса:

Miloša Crnjanskog br. 1, I sprat, lokal 221

Телефон:

055/205-322

Факс:

055/205-322

ДОБОЈ

Адреса:

Kralja Aleksandra bb

Телефон:

053/226-231

Факс:

053/226-231

ИСТОЧНО САРАЈЕВО

Адреса:

Karađorđeva br. 11

Телефон:

057/343-328

Факс:

057/343-328

За сва питања пожете нам послати поруку путем контакт форме испод.