KONTAKT

Sjedište Advokatske komore Republike Srpske je u Banjoj Luci, u Ul. Federika Garsije Lorke br. 3

Telefoni: 051/226-010, 226-011, 226-012 Faks: 051/215-992 Email: akrsbars@inecco.net Veb sajt: www.advokatskakomora.ba JIB: 4401471010005

Sekretarijat Advokatske komore Republike Srpske:

Darija Tintor, referent za opšte poslove i arhivu

Maja Todorović, tehnički sekretar

Tekući računi

KM račun

ProCredit bank d.d.

194 –106- 39162001- 54
194-106-39162011-24

KM račun

NLB Razvojna banka a.d.

562-100-8000934-87
562-100-80007067-21

EUR račun

ProCredit bank d.d.

BA39 1941 0639 1620 4228

Informaciono-edukativni centri Advokatske komore Republike Srpske

BANJA LUKA

Adresa:

Federika Garsije Lorke br. 3

Telefoni:

051/226-010, 226-011, 226-012

Faks:

051/215-992

BIJELJINA

Adresa:

Miloša Crnjanskog br. 1, I sprat, lokal 221

Telefon:

055/205-322

Faks:

055/205-322

DOBOJ

Adresa:

Kralja Aleksandra bb

Telefon:

053/226-231

Faks:

053/226-231

ISTOČNO SARAJEVO

Adresa:

Karađorđeva br. 11

Telefon:

057/343-328

Faks:

057/343-328

Za sva pitanja požete nam poslati poruku putem kontakt forme ispod.