KONTAKT

Sjedište Advokatske komore Republike Srpske je u Banjoj Luci, u Ul. Federika Garsije Lorke br. 3

Telefoni: 051/226-010, 226-011, 226-012 Faks: 051/215-992 Email: advokatskakomorars@gmail.com Web sajt: www.advokatskakomora.ba JIB: 4401471010005

Sekretarijat Advokatske komore Republike Srpske:

Slaviša Marić, sekretar

Darija Tintor, referent za opšte poslove i arhivu

Tekući računi

Nova banka a.d.
Banja Luka

555 - 100 - 00148124 -50

ProCredit banka a.d.
Banja Luka

194-106-39162001-54

NLB banka
Banja Luka

562- 100- 80000934- 87

SBER
banka

567-241-27000301-71

MF
banka

572-106-00010384-83

RAIFFEISEN
banka

1610000184110085

UniCredit banka
Banja Luka

5517202204335194

Informaciono-edukativni centri Advokatske komore Republike Srpske

BANJA LUKA

Maja Todorović

Tehnički sekretar

Adresa:

Federika Garsije Lorke br. 3

Telefoni:

051/226-010, 226-011, 226-012

Faks:

051/215-992

Email:

sekretar.akrs@gmail.com

BIJELJINA

Dragana Radošević

Tehnički sekretar

Adresa:

Miloša Crnjanskog br. 1,
I sprat, lokal 221

Telefon:

055/205-322

Faks:

055/205-322

Email:

zborbn@gmail.com

DOBOJ

Bogdana Urošević

Tehnički sekretar

Adresa:

Kralja Aleksandra bb

Telefon:

053/250-144

Faks:

053/250-144

Email:

zbordoboj@gmail.com

ISTOČNO SARAJEVO

Daliborka Ždrale

Tehnički sekretar

Adresa:

Karađorđeva br. 11

Telefon:

057/343-328

Faks:

057/343-328

Email:

zboradvokatais@gmail.com

Za sva pitanja požete nam poslati poruku putem kontakt forme ispod.