НОРМАТИВНИ ОКВИР

Испод можете преузети документе са нормативним оквирима Адвокатске Коморе Републике Српске.

Кликом на плаву иконицу са десне стране сваког документа можете преузети тај документ.

Правилник и програм сталне опште и посебне обуке адвоката, стручних сарадника за правне послове и адвокатских приправника.

Правилник о солидарности адвоката Адвокатске коморе Републике Српске.

Правилник о измјени правилника о солидарности адвоката Адвокатске коморе Републике Српске.

Правилник о солидарности адвоката Адвокатске коморе Републике Српске.

Правилник о wеб страници и дозвољеном начину представљања адвоката Адвокатске коморе Републике Српске.

Правилник о адвокатском испиту АК РС.

Правилник о полагању Адвокатског испита.

Правилник о измјени Правилника о Адвокатском испиту Адвокатске коморе Републике Српске

Закон о адвокатури Републике Српске.

Правилник о систематизацији радних мјеста у Секретаријату Адвокатске коморе Републике Српске.

Статут Адвокатске коморе Републике Српске.

Одлука о измјени и допуни Правилника о систематизацији радних мјеста у Секретаријату Адвокатске коморе Републике Српске.

Кодекс етике адвоката.

Одлука о усвајању Правила понашања за европске правнике Вијећа адвокатских асоцијација и правних друштава Европе-ЦЦБЕ.

Правила понашања за европске правнике.

Тарифа о наградама и накнади трошкова за рад адвоката.

Аутентично тумачење Тарифног броја 2. Остали поступци (у проћењивим стварима) став 1.

Обавјештење број: 02-178/2018, од 01.09.2019. године

Обавјештење број: 02-179/2018, од 01.09.2019. године

Обавјештење број: 02-67/2018, од 28.09.2019. године

Тумачење Тарифног броја 2. Остали поступци (у проћењивим стварима) став 1.

Правилник о дисциплинској одговорности адвоката, стручних сарадника за правне послове и адвокатских приправника.

Идентификационе обавезе свих облика рада адвоката и осигурање од професионалне одгворности адвоката и адвокатског друштва.

Услови осигурања и оквирни уговор о осигурању од професионалне одговорности адвоката и адвокатских друштава.

Пословник о раду Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске.

Пословник о раду Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске.