Дисциплинско тужилаштво

Дисциплинско тужилаштво Адвокатске коморе Републике Српске чине Главни дисциплински тужилац Адвокатске коморе Републике Српске и шест дисциплинских тужилаца Адвокатске коморе Републике Српске.

Главни дисциплински тужилац Адвокатске коморе Републике Српске прима дисциплинске пријаве против адвоката, адвокатских приправника и стручних сарадника за правне послове и задужује дисциплинске тужиоце Адвокатске коморе Републике Српске са пријавама ради поступања по истим и координира њихов рад.

Дисциплински тужиоци Адвокатске коморе Републике Српске одлучују о покретању дисциплинског поступка, подижу и заступају оптужни акт пред дисциплинским судовима Адвокатске коморе Републике Српске, улажу правне лијекове и предлажу Извршном одбору Адвокатске коморе Републике Српске одређивање привремене забране рада адвоката (суспензију).

Дисциплински тужиоци Адвокатске коморе Републике Српске су дужни да поступају по обавезним упутствима Главног дисциплинског тужиоца Адвокатске коморе Републике Српске.

На засједању Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске, 21. 03. 2015. године изабран је:

  • НЕБОЈША МИЛАНОВИЋ, адвокат, из Бање Луке, на дужност Главног дисциплинског тужиоца Адвокатске коморе Републике Српске,
    и изабрани су:
  • АЛЕКСАНДАР МАЈКАЛОВИЋ, адвокат, из Пала,
  • ДРАШКО ЗЕЦ, адвокат, из Приједора,
  • НЕНАД КИСИЋ, адвокат, из Невесиња,
  • МИЛЕ АНТОНИЋ, адвокат, из Бање Луке,
  • БИЉАНА БРКИЋ, адвокат, из Добоја, и
  • ОЗРЕНКА ЈАКШИЋ, адвокат, из Зворника, на дужност  дисциплинских  тужилаца Адвокатске коморе Републике Српске.