Комисија за контролу финансијског и материјалног пословања Адвокатске коморе Републике Српске

(1) Комисија за контролу финансијског и материјалног пословања Адвокатске коморе Републике Српске има три члана од којих два члана непосредно и тајним гласањем бира Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске а трећи члан је квалификовано и овлашћено лице за вођење материјално – финансијског пословања Адвокатске коморе Републике Српске које је у уговорном односу са Адвокатском комором Републике Српске.

(2) Мандат чланова Комисије за контролу финансијског и материјалног пословања Адвокатске коморе Републике Српске које бира Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске траје четири године и не може се поновити.

(3) До потврђивања мандата новог сазива Комисије за контролу финансијског и материјалног пословања Адвокатске коморе Републике Српске трају права и дужности Комисије за контролу финансијског и материјалног пословања Адвокатске коморе Републике Српске из претходног сазива.

Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске на 20-ом засједању (Изборна Скупштина), одржаном у Бањој Луци, дана 17. јуна 2017. године, донијела је одлуку о  избору два члана Комисије за контролу финансијског и материјалног положаја  Адвокатске коморе Републике Српске.

За чланове Комисије за контролу финансијског и материјалног положаја  Адвокатске коморе Републике Српске изабрани су:

1.МРЂЕН МИРЈАНА, адвокат, из Брчког
2.РИСТИЋ МИРОСЛАВ,адвокат, из Добоја

Трећи члан Комисије је квалификовано и овлашћено лице за вођење материјално – финансијског пословања Адвокатске коморе Републике Српске које је у уговорном односу са Адвокатском комором Републике Српске.