Скупштина

Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске је највиши орган Адвокатске коморе Републике Српске.

Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске је делегатска.

Делегати за Скупштину Адвокатске коморе Републике Српске се кандидују и бирају непосредно и искључиво тајним гласањем у зборовима адвоката Адвокатске коморе Републике Српске.

На сваких десет чланова збора адвоката Адвокатске коморе Републике Српске се бира један делегат за Скупштину Адвокатске коморе Републике Српске.

 width=

Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске доноси:

 1. Статут Адвокатске коморе Републике Српске,
 2. Кодекс етике адвоката Адвокатске коморе Републике Српске,
 3. Тарифу о наградама и накнади трошкова за рад адвоката Адвокатске коморе Републике Српске,
 4. Правилник о дисциплинској одговорности адвоката, стручних сарадника за правне послове и адвокатских приправника Адвокатске коморе Републике Српске,
 5. Пословник о раду Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске и раду радних тијела и фондова које образује,

Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске одлучује и расправља о:

 1. свим питањима која су од интереса за адвокатуру, професионални и друштвени положај адвоката и адвокатских приправника, унапређења правног и правосудног система и друга питања у вези са пружањем правне помоћи, која су од општег значаја за јавни интерес и за заштиту права и слобода грађана и правних лица и о томе доноси одлуке;
 2. завршном рачуну и о плану прихода и расхода Адвокатске коморе Републике Српске;
 3. извјештајима о раду органа Адвокатске коморе Републике Српске;
 4. одлучује о додјели признања Адвокатске коморе Републике Српске;
 5. оснивању фондова Адвокатске коморе Републике Српске;
 6. формирњу сталних и повремених комисија Адвокатске коморе Републике Српске;
 7. о прекиду рада адвоката и другим мјерама ради заштите професионалних права и интереса адвоката Адвокатске коморе Републике Српске; и
 8. другим пословима и задацима у складу са законом и Статутом Адвокатске коморе Републике Српске.

Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске тајним гласањем бира, потврђује мандат и опозива:

 1. предсједника Адвокатске коморе Републике Српске,
 2. пет чланова Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске,
 3. главног дисциплинског тужиоца и шест дисциплинских тужилаца Адвокатске коморе Републике Српске,
 4. предсједника Дисциплинског суда Адвокатске коморе Републике Српске, шест судија Првостепеног дисциплинског суда Адвокатске коморе Републике Српске и шест судија Апелационог дисциплинског суда Адвокатске коморе Републике Српске,
 5. два члана Комисије за контролу финансијског и материјалног положаја Адвокатске коморе Републике Српске,
 6. члана Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине, којег бира Адвокатска комора Републике Српске; и
 7. предсједника, замјеника предсједника и чланове других повремених одбора, комисија и радних тијела Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске.

Делегати Скупштине Kоморе 2016 – 2020 су:

 • МРША ДАЛИБОР, адвокат, из Бање Луке
 • БОШКОВИЋ МИЛЕТА, адвокат, из Бање Луке
 • КРЕМЕНОВИЋ ДАРКО, адвокат, из Бање Луке
 • СТОЈАНОВИЋ БОРИС, адвокат, из Бање Луке
 • САНДИЋ ДАРИО, адвокат, из Бање Луке
 • БАШТИНАЦ МЛАДЕН, адвокат, из Бање Луке
 • ДУКИЋ РАНКО, адвокат, из Бање Луке
 • ЈОВИШЕВИЋ ГОРДАН, адвокат, из Бање Луке
 • РАДИЋ ЛАЗО, адвокат, из Бање Луке
 • САЈИЋ АЛЕКСАНДАР, адвокат, из Бање Луке
 • ЧИЗМОВИЋ ЈОВАН, адвокат, из Бање Луке
 • БОГДАНОВИЋ ЈЕЛЕНА,  адвокат, из Бање Луке
 • ГОЛУБ МИШО, адвокат, из Бање Луке
 • ЈАНКОВИЋ ЈЕВТО, адвокат, из Бање Луке
 • БОЖИЋ ДАНИЦА, адвокат, из Бање Луке
 • ДРАГИЧЕВИЋ ЉУБИША, адвокат, из Бање Луке
 • ЈОВИШЕВИЋ ЈАСМИНКА, адвокат, из Бање Луке
 • КНЕЖИЋ ОЛЕГ, адвокат, из Бање Луке
 • КОСИЋ САЊИН, адвокат, из Бање Луке
 • МЕТЛИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокат, из Бање Луке
 • ТОПИЋ САША, адвокат, из Бање Луке
 • Мр ДАБИЋ МИРКО, адвокат, из Бање Луке
 • БИБИЋ ПЕТАР, адвокат, из Бијељине
 • ВАСИЋ ЂОРЂЕ, адвокат, из Бијељине
 • ДРАШКОВИЋ ВОЈИСЛАВ, адвокат, из Бијељине
 • ПЕРИЋ МИЛОШ, адвокат, из Зворника
 • САВИЋ ТАТЈАНА, адвокат, из Бијељине
 • ДРИНИЋ ПРЕДРАГ, адвокат, из Бијељине
 • МАРКОВИЋ САВО, адвокат, из Бијељине
 • СИМИЋ МИРКО, адвокат, из Брчког
 • ЋЕКЛИЋ НИКОЛА, адвокат, из Бијељине
 • ПУЗИЋ – ОБРАДОВИЋ ИРЕНА, адвокат, из Добоја
 • ЛОПАНДИЋ СИНИША, адвокат, из Добоја
 • АНИЧИЋ ЦВИЈО, адвокат, из Дервенте
 • ДАМЈАНОВИЋ ГОРДАНА, адвокат, из Дервенте
 • ЂУРЂЕВИЋ МИЛОРАД, адвокат, из Дервенте
 • ЂУРЂЕВИЋ АНЂА, адвокат, из Шамца
 • ПЕЛЕМИШ ОЛИВЕРА, адвокат, из  Власенице
 • МАНДИЋ НАДА, адвокат, из Источног Сарајева
 • ПОПОВИЋ ЗОРАН, адвокат, из Рогатице
 • ТОМОВИЋ ЗОРАН, адвокат, из Требиња
 • ГЊАТОВИЋ ЖЕЉКО, адвокат, из Приједора
 • ЛАЗИЋ СЛАВИЦА, адвокат, из Приједора
 • СТАНИЋ РАДОВАН, адвокат, из Приједора