Предсједница Комисије за спровођење и контролу стручне обуке адвоката, стручних сарадника за правне послове и адвокатских приправника Адвокатске коморе Републике Српске,                    
Ирена Пузић-Обрадовић, адвокатица из Добоја
Контакт телефон: 065/458-183
Организатор семинара, референт за опште послове у Секретаријату Адвокатске коморе Републике Српске,
Драгана Радошевић, дипломирани економиста
Контакт телефон: 065/458-440