СЕМИНАР ИЗ ОБЛАСТИ ПРИМЈЕНЕ ЧЛАНА 5 ЕКЉП „ПРАВО НА СЛОБОДУ И СИГУРНОСТ“

ИЗВЈЕШТАЈ О ЕДУКАЦИЈИ АДВОКАТА АК РС У ОБЛАСТИ ПРИМЈЕНЕ ЧЛАНА 5. ЕКЉП

 

Адвокатска комора Републике Српске, у оквиру својих редовних активности, организовала је едукацију за тридесет адвоката на тему примјене чл. 5 Европске конвенције о људским правима, која је одржана 7. и 8. септембра у Требињу.

Предавачи Светозар Бајић, судија Основног суда Бања Лука, Жељка Фабић, окружни јавни тужилац из Бања Луке, Бранислав Цвијановић и Гордан Јовишевић, адвокати из Бања Луке, презентовали су значајне теме из ове области, као и многобројне примјере из праксе. Сви полазници семинара активно су учествовали и својим расправама и сугестијама допринијели да овај интерактивни семинар буде не само корисна допуна знања, већ и смјерница за решавање актуелних проблема у пракси.

Рад на овом семинару још једном је показао потребу за заједничким учешћем судија, тужилаца и адвоката на едукацијама, размјеном искустава и упознавањем са тешкоћама   које   сви   представници   правосудног   система   имају   у   свом   раду.

Слободно вријеме полазници  семинара искористили су за међусобно  упознавање и дружење, као и договоре за будућу сарадњу.

Наглашена је потреба за редовним организовањем едукација и расправљано о потреби побољшања квалитета рада Адвокатске коморе Републике Српске.