СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЛИЦА КОЈА РАДЕ НА ПОСЛОВИМА ПРЕСТУПНИШТВА МЛАДИХ

Стручно усавршавање лица која раде на пословима преступништва младих и кривичноправне заштите дјеце

Адвокатска комора Републике Српске организује стручно усавршавање адвоката ради стицања знања и услова за поступање, пружање стручне правне помоћи, у поступцима преступништва младих и кривичноправне заштите дјеце. Обавеза стручног усавршавања лица која раде на пословима преступништва младих и кривичноправне заштите дјеце налаже се чланом 197. став 2. Закона о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку (“Службени гласник Републике Српске“, број: 13/10).

Стручно усавршавање адвоката, који искажу интерес за поступање у наведеним поступцима, ће бити извршено по Програму едукације који је донио Министар правде Републике Српске у времену не дужем од десет мјесеци од дана ступања на снагу наведеног закона. Тим Програмом предвиђена су три тематска циклуса, с тим да полазници специјализације по завршетку сваког тематског циклуса добијају потврде о учешцу, које су услов за стицање сертификата по завршетку едукације.

Према Програму први циклус едукације одржан је у сједиштима Окружних судова у Републици Српској у времену од 27. септембра до 11. новембра 2010. године.

На иницијативу Адвокатске коморе Републике Српске први циклус едукативних семинара је организован и поновљен за подруће Збора адвоката Бијељина 11-ог и 12-ог фебруара 2011. године, за подручје Збора адвоката Приједор 04-ог и 05-ог марта 2011. године и Збора адвоката Бања Лука 18-ог и 19-ог марта 2011. године. У априлу мјесецу 2011. године планирано је да се поновљени први циклус едукације одржи за подручје зборова адвоката Добој, Источно Сарајево и Требиње.