СЕМИНАРИ: ЗНАЧАЈНИЈИ СЕМИНАРИ НА КОЈИМА СУ ПРИСУСТВОВАЛИ И ЧЛАНОВИ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ: 2010, 2011 И 2012 ГОДИНА

У приказу који слиједи наведена су, хронолошким редом, значајнији семинари на којима су присуствовали и чланови Адвокатске коморе Републике Српске:

 1. година:

3./4. ??? 2012. године – Удружење за помоћ дјеци и женама жртвама породичног насиља, «Женски центар Требиње», Конференција на тему: «Побољшање закона који штити жртве насиља у породици у Републици Српској»

 1. јун 2012. године – Босна и Херцеговина, Министарство правде, III Тематска Конференција на тему: «Пружање бесплатне правне помоћи у Босни и Херцеговини»
 2. новембар 2012. године – Медународни кривични суд за бившу Југославију, Конференција «Насљеђе Медународног кривичног суда за бившу Југославију»
 3. година:

11./12.02. 2011. године – Министарство правде Републике Српске, «Стручно усавршавање лица која раде на пословима преступништва младих и кривичноправне заштите дјеце, Поновљени I циклус едукативних семинара, Бијељина

04./05. 03. 2011. године – Министарство правде Републике Српске, «Стручно усавршавање лица која раде на пословима преступништва младих и кривичноправне заштите дјеце, Поновљени I циклус едукативних семинара, Приједор

18./19. 03. 2011. године – Министарство правде Републике Српске, «Стручно усавршавање лица која раде на пословима преступништва младих и кривичноправне заштите дјеце, Поновљени I циклус едукативних семинара, Бања Лука

  1. године – Јавна установа Центар за едукацију судија и тужилаца у Републици Српској, Конференција: «Примјена права у случају спора са медународним елементом» и «Признање страних судских одлука», Теслић, хотел «Кардиал»
 1. сепетембар 2011. године – OEBS, Мисија у БиХ у сарадњи са ВСТС БиХ и Центрима за едукацију судија и тужилаца ФБиХ и РС; Округли сто на тему: «Пројекат за процјену закона о парничном поступку у БиХ», Сарајево,
 2. октобар 2011. године– Привредна комора Републике Српске, презентација «Дигитализација и микрофилмовање», Бања Лука
 3. децембар 2011. године – Комора доктора медицине Републике Српске, Округли сто: «Савремена политичка кретања», предавац: проф. др Дарко Танасковић
 4. година:
  1. године – Министарство правде Републике Српске и Јединица за регистрацију земљишта при Министарству правде Републике Српске у сарадњи са Пројектом земљишне администрације у Босни и Херцеговини, Предавање на тему: «Својина на посебном дијелу зграде-етажна својина и право грађења», Источно Сарајево, хотел «МЗ».
  1. године – Министарство правде Републике Српске и Јединица за регистрацију земљишта при Министарству правде Републике Српске у сарадњи са Пројектом земљишне администрације у Босни и Херцеговини, Предавање на тему: «Својина на посебном дијелу зграде-етажна својина и право грађења», Бијељина, хотел «Пирг».
  1. године – Министарство правде Републике Српске и Јединица за регистрацију земљишта при Министарству правде Републике Српске у сарадњи са Пројектом земљишне администрације у Босни и Херцеговини, Предавање на тему: «Својина на посебном дијелу зграде-етажна својина и право грађења», Бања Лука, хотел «Босна».
  1. године – Биро за људска права Тузла у сарадњи са Удружењем медијатора БиХ, Округли сто: «Закон о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку РС и Уредба о примјени васпитних препорука према малољетницима», хотел «Босна», Бања Лука

23./24. 04. 2010. године – Јавна установа Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској, Семинар «Актуелна питања из граданског права». 30. семинар из реда семинара «Пивредно право у тржишној економији», хотел «Леотар», Требиње

27./28. 09. 2010. године – Министарство правде Републике Српске, «Стручно усавршавање лица која раде на пословима преступништва младих и кривичноправне заштите дјеце, I циклус едукативних семинара, Требиње

29./30. 09. 2010. године – Министарство правде Републике Српске, «Стручно усавршавање лица која раде на пословима преступништва младих и кривицноправне заштите дјеце, I циклус едукативних семинара, Фоча

18./19. 10. 2010. године – Министарство правде Републике Српске, «Стручно усавршавање лица која раде на пословима преступништва младих и кривичноправне заштите дјеце, I циклус едукативних семинара, Источцно Сарајево

20./21. 10. 2010. године – Министарство правде Републике Српске, «Стручно усавршавање лица која раде на пословима преступништва младих и кривичноправне заштите дјеце, I циклус едукативних семинара, Добој

25./26. 10. 2010. године – Министарство правде Републике Српске, «Стручно усавршавање лица која раде на пословима преступништва младих и кривичноправне заштите дјеце, I циклус едукативних семинара, Зворник

27./28. 10. 2010. године – Министарство правде Републике Српске, «Стручно усавршавање лица која раде на пословима преступништва младих и кривичноправне заштите дјеце, I циклус едукативних семинара, Бијељина

01./02. 11. 2010. године – Министарство правде Републике Српске, «Стручно усавршавање лица која раде на пословима преступништва младих и кривичноправне заштите дјеце, I циклус едукативних семинара, Приједор

03./04. 11. 2010. године – Министарство правде Републике Српске, «Стручно усавршавање лица која раде на пословима преступништва младих и кривицноправне заштите дјеце, I циклус едукативних семинара, Мркоњиц Град

08./09. 11. 2010. године – Министарство правде Републике Српске, «Стручно усавршавање лица која раде на пословима преступништва младих и кривичноправне заштите дјеце, I циклус едукативних семинара, Бања Лука

10./11. 11. 2010. године– Министарство правде Републике Српске, «Стручно усавршавање лица која раде на пословима преступништва младих и кривичноправне заштите дјеце, I циклус едукативних семинара, Бања Лука