ИЗВЈЕШТАЈ СА СЕМИНАРА „МЈЕНИЦА У ПРАКСИ“

Мјеница у пракси“ Источно Сарајево, 24.11.2017. године

 

У просторијама Збора адвоката Источно Сарајево, дана 24. новембра 2017. године, одржан је семинар за адвокате под називом „Мјеница у пракси“ којем је присуствовало 20 учесника. Предавачи на семинару су били Данијела Радонић, секретар Вишег привредног суда Републике Српске и аутор Коментара Закона о мјеници, те Горан С. Василић, адвокат из Брчког.

У првом дијелу семинара, госпођа Радонић је обрадила законски и практични аспект мјенице, посебно се осврнувши на појам и врсте мјенице, мјенична начела, елементе трасиране и властите мјенице, мјеничне клаузуле, мјенични бланкет и мјеницу без бланкета, мјенично овлаштење, као и мјеничне радње. Такођер је говорила о мјеничној способности, мјеничним субјектима, бланко мјеници, застарјелости и многим другим питањима која се односе на мјеницу, а која су од великог значаја за рјешавање многих проблема са којима се адвокати сусрећу у пракси.

Адвокат Василић је током свог излагања обрадио све практичне аспекте мјенице, посебно истакнувши њену широку употребу у заштити повјерилаца. Његово излагање је обухватило мјеницу у ванпарничном, извршном и парничном поступку, са релевантном судском праксом, те процесне и материјалне приговоре у наведеним поступцима, са рјешењима.

Праксу није занемарила ни предавач Радонић која је учесницима изложила неколико практичних примјера и образаца мјеница у Републици Српској и Федерацији Босне и Херцеговине, те организовала практични рад током којег су учесници сами требали да попуне по једну мјеницу. На самом крају семинара, она се додатно осврнула на судску праксу, односно на одређене значајније одлуке привредних и редовних судова.

Током цијелог семинара, учесници су имали прилику д да постављају питања и на њих добију одговоре, те су исти у великој мјери ријешили одређене недоумице са којима су се до тада у својој пракси сусретали, чиме је циљ овог семинара у потпуности остварен.