ИЗВЈЕШТАЈ СА СЕМИНАРА „ИЗДВАЈАЊЕ ИЗ САСТАВА ЗАОСТАВШТИНЕ“

Извјештај са семинара „Издвајање из састава заоставштине: издвајање у корист потомака који су живјели у заједници са оставиоцем и издвајање оставиочевог супружника по основу брачне тековине“, Бијељина, 28.6.2018. године

Након што је на сједници Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске одлучено да сваки Збор адвоката организује два семинара годишње, а у циљу едукације и стручног усавршавања адвоката, стручних сарадника и адвокатских приправника, Збор адвоката Бијељина је предложио предаваче доц. др Димитрије Ћеранић, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву и Селма Шечиревић, судија Основног суда У Бијељини. На састанку Збора адвоката Бијељина, одлуцено је да прво предавање одржи доц. др Димитрије Ћеранић.

  1. јуна 2018. године, члановима Збора адвоката Бијељина понуђене су следеће теме:
  2. Апсолутна ништавост завјештања у праву Републике Српске;
  3. Релативна ништавост завјештања у праву Републике Српске;
  4. Алографски тестамент – (не)прилика за адвокате;
  5. Издвајање из састава заоставштине: издвајање у корист потомака који су живјели у заједници са оставиоцем и издвајање у корист оставиочевог супружника по основу ликвидирања брачне тековине;
  6. Заштита нужног дијела.

Већином гласова, одлучено је да тема семинара буде тема под редним бројем 4.

У просторијама Збора адвоката Бијељина, 28. јуна 2018. године, одржан је семинар на тему: „Издвајање из састава заоставштине: издвајање у корист потомака који су живјели у заједници са оставиоцем и издвајање оставиочевог супружника по основу брачне тековине“, а у организацији Адвокатске коморе Републике Српске/Збора адвоката Бијељина. Предавач на семинару био је доц. др Димитрије Ћеранић, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву. Присуствовало је 23 адвоката, стручних сарадника и адвокатских приправника.

Специфичности и обрађене подтеме на семинару су:

Законско рјешење у некадашњем југословенском праву;

Законска рјешења у важећем насљедноправним прописима држава насталих на простору бивше СФРЈ;

Теоријске напомене о институту издвајања из заоставштине на име доприноса увећању оставиочеве имовине;

Приједлози де леге ференда;

Напомене о недоумицама у вези са тумачењем и примјеном правила о издвајању из састава заоставштине у појединим законодавствима.

Учесницима семинара подијељен је материјал са предавања, чије се копије налазе у просторијама Збора адвоката Бијељина.

Након спроведене еваулације меду учесницима семинара, можемо рећи да су исти задовољни стеченим знањем, конкретним примјерима из праксе, који це им користити у свакодневном раду. Коментари учесника су да је семинар био врло поучан, интересантан и да добијена знања могу бити веома корисна у даљем послу. Постоји нада да ће овакви семинари постати пракса у будућности.

Издвајање на име доприноса увецању оставиоцеве имовине – доц.др Димитрије Ћеранић