ИЗВЈЕШТАЈ СА СЕМИНАРА “ЕДУКАЦИЈА О ЗАКОНУ О ЗАБРАНИ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ”

Извјештај са семинара “Едукација о Закону о забрани дискриминације”, Бијељина, 28.9.2018. године

У петак, 28. септембра 2018. године, у хотелу „Дрина“ у Бијељини, одржана је едукација о Закону о забрани дискриминације, у организацији ОSCE Мисије у Босни и Херцеговини и Збора адвоката Бијељина.

Едукацији се приступило из два угла. У првом дијелу обрађене су суштинске одредбе Закона о забрани дискриминације и предавање је држао господин Милош Богичевић, правни савјетник ОSCE Мисије у БиХ, базирајући се на сљедећим стварима:

– Заштићене категорије

– Кораци у испитивању дискриминације

– Злостављање, мучење и друго нељудско и понижавајуће поступање

– Подручје примјене

– Директна дискриминација

– Индиректна дискриминација

– Узнемиравање

– Елементи узнемиравања

– Мобинг

– Сегрегација

– Изузеци од дискриминације

– Привремене посебне мјере

Други дио предавања одржао је господин Горан Незировић, судија Врховног суда Федерације БиХ. Овај дио предавања односио се на процедуралне одредбе Закона о забрани дискриминације. Подтеме које су обрађене су:

– Индивидуална антидискриминацијска судска заштита

– Инцидентална антидискриминацијска тужба

– Посебне тужбе за заштиту од дискриминације

• Тужба за утвђивање дискриминације ( деклараторни антидискриминацијски захтјев )

• Тужба за забрану односно пропуштање ( прохибитивни захтјев ) или отклањање дискриминације ( реститутивни захтјев )

• Тужба за накнаду штете

• Тужба за објаву пресуде

– Хитност поступка

– Објективна кумулација

– Надлежност, рокови, извршење

– Привремене мјере осигурања

– Терет доказивања

– Странке у антидискриминацијком поступку

– Учешће трећих лица

– Колективна тужба за заштиту од дискриминације

– Виктимизација

– Прелазне и завршне одредбе

Господин Незировић скренуо је пажњу на чињеницу да антидискриминацијска судска пракса није ни изблиза богата као што је наша стварност примјерима дискриминације. Наводи да разлог томе, измеду осталог, јесте и недовољна едукација и свијест грађана, као и недовољна активност организација цивилног друштва.

Предавању је присуствовало 17 чланова Збора адвоката Бијељина, а исто су пропратили медији. Утисци присутних адвоката, који су били врло активни учесници едукације, су позитивни.