ИЗВЈЕШТАЈ СА СЕМИНАРА “МЈЕНИЦА У ПРАКСИ И ЗАШТИТА КОРИСНИКА БАНКАРСКИХ УСЛУГА”

Извјештај са семинара “Мјеница у пракси и заштита корисника банкарских услуга”, Добој, 2. и 3.11.2018. године

У организацији Адвокатске коморе Републике Српске и то Збора адвоката Добој је дана 02. и 03.11.2018. године одржана едукација на тему „Мјеница у пракси“ и „Заштита корисника банкарских услуга“ коју су одржали предавачи Данијела Радонић, секретар Вишег привредног суда Републике Српске, Горан Василић, адвокат из Брчког, те Далибор Мрша и Горан Бабић, адвокати из Бање Луке.

Након излагања предавача Данијеле Радонић, која је обрадила правни оквир мјенице, предавач Горан Василић изложио је и обрадио све практичне аспекте мјенице, широку употребу у заштити повјерилаца али и мјеницу у ванпарничном, извршном и парничном поступку, са релевантном судском праксом, те процесне и материјалне приговоре и одговоре у наведеним поступцима, са рјешењима.

У оквиру другог дијела семинара, предавачи Далибор Мрша и Горан Бабић су учесницима изложили различита питања заштите корисника у домену банкарских услуга, а посебно смисао и значај валутне клаузуле код уговора индексираних у страној валути.

Предавачи су у завршном дјелу, као и током излагања, давали одговоре на конкретна правна питања учесника едукације, те евалуирали и извели закључке едукације, након цега је захвалност на излагању изразио организатор.

Нарочито је запажено било присуство свих пријављених учесника до краја излагања оба дана едукације, те активно учешће и дискусија у семинару кроз питања и одговоре свих учесника и едукатора.