ИЗВЈЕШТАЈ СА СЕМИНАРА „ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА АДВОКАТА У ОБЛАСТИ ПРИМЈЕНЕ ЧЛАНА 10. ЕВРОПСКЕ КОНВЕНЦИЈЕ О ЉУДСКИМ ПРАВИМА“

Извјештај са семинара „Јачање капацитета адвоката у области примјене члана 10. Европске конвенције о људским правима“Бијељина, 7. и 8. децембар 2018. године