ИЗВЈЕШТАЈ СА СЕМИНАРА „КOMAНДНА ОДГОВОРНОСТ“ И „УНАКРСНО ИСПИТИВАЊЕ“

Извјештај са семинара „Командна одговорност“ и „Унакрсно испитивање“,Требиње, 15.12.2018.године