ИЗВЈЕШТАЈ СА СЕМИНАРА НА ТЕМУ: “ВРИЈЕМЕ ЗА РЕФОРМЕ“

Извјештај са семинара на тему: “Вријеме за реформе: већа ефикасност у рјешавању привредних спорова и бољи приступ правди”, 12.12.2019. године, Сарајево

Као представник Адвокатске коморе Републике Српске учествовао сам на семинару у Сарајеву, одржаном 12.12.2019. године, на тему: “Вријеме за реформе: Већа ефикасност у рјешавању привредних спорова и бољи приступ правди”.

Семинар је организовала Свјетска банка уз помоћ Амбасаде Уједињеног Краљевства у Босни и Херцеговини.

Предаваци из Свјетске банке су учеснике семинара (адвокате, судије, привреднике и др.) упознали са могућим рјешењима који би допринијели бржем и ефикаснијем водењу спорова, са нарочитим акцентом на спорове мале вриједности.

Током трајања семинара указано је да су предмети мале вриједности, без обзира да ли се ради о Мал и Малс предметима, предмети који у великој мјери оптерећују рад судова.

Презентовано је да у већини судова спорови мале вриједности трају дуже од осталих парничних поступака, док је мало боља ситуација приликом рјешавања привредних спорава са малом вриједношћу спора.

Истакнуте су најважније препоруке, а како слиједи:

– омогућавање подношења свих тужби електронским путем,

– увести обавезне обрасце за тужбу и одговор на тужбу (обрасци би били доступни у електронском формату),

– проширити дефиницију вјеродостојне исправе, тако да обухвата све типове комуналних тужби,

– увести поједностављени поступак у односу на општи поступак (предлаже се да се онемогући жалба на одлуке гдје је вриједност спора испод 100,00 КМ),

– увести краће рокове за спорове мале вриједности,

– поједностављење садржаја пресуде када је ријеч о споровима мале вриједности,

– прописивање да ће се спорови мале вриједности, по правилу одвијати само у писаном облику, осим ако једна страна изричито захтијева одржавање рочишта.

Закључак је да је семинар био од велике користи и да адвокатима може дати смјернице у ком правцу ће се радити на евентуалним измјенама Закона о парничном поступку Републике Српске и указати на интенције и препоруке Свјетске банке и Европске Уније.

Александар Мајкаловић, адвокат из Пала