КРАТКИ НАРАТИВНИ ИЗВЈЕШТАЈ О СЕМИНАРУ „ПРАВО НА СЛОБОДУ ИЗРАЖАВАЊА“

Извјештај о семинару „Право на слободу изражавања – члан 10. Европске конвенције о људским правима и основним слободама

 

Хотел“Сан“Лакташи 11.-12.09.2020.године

(извјештај сачинила Милана Буљић, адвокат  из Бањалуке)

 

1. УВОД

На семинару “Право на слободу изражавања – члан 10. Европске конвенције о људским правима и основним слободама”, Лакташи ,11.-12.09.2020.године, учествовала сам као предавач на сљедеће теме:

√   Заштита адвоката и државних службеника, Слобода изражавања адвоката

√   Интернет и слобода изразавања: мијешање у слободу кориштења интернета, европски стандарди и примјена тродјелног теста на слободу кориштења интернета

2. ЕДУКАЦИЈА

Као предавач на обуци за адвокате у области слободе изражавања и примјене члана 10 Европске конвенције о заштити људских права и основним слободама сам учествовала као предавач за двије, горе назначене теме које су обрађиване на семинару.

Прва тема фокусирала се на примјене тродијелног теста у пракси Европског суда са освртом на праксу ЕСЉП и домаћих судова у односу на судије као носиоце правосудне функције и посебну заштиту истих у смислу члана 10 став 2 ЕК- , заштита ауторитета и независности правосуђа, као и питање слободе заштите изражавања адвоката, као споне између јавности и правосуђа.

Друга тема односила се на примјену тродијелног теста у односу на интернет и слободу изражавања, уз осврт на питање и принцип пропорционалности, што је показано и кроз практичан примјер у предмету Delfi против Естоније.

Са учесницима семинара вођена је и конструктивна дискусија у погледу стандарда у односу на слободу изражавања online и offline, те се кроз већи број примјера повукла пралалела у односу на примјењивост еврпоских стандарда у односу на ситуацију у домаћем правосудном систему.

Са задовољством истичем да су учесници обуке и исказали заинтересованост, како за тематику тако и за наставак едукације из ове области, те. указали да постоји потреба за много чешћим заједничким активностима, ради побољшања положаја адвоката у цијелој БиХ.

 

У нади да ћемо и даље успјешно сарађивати,  стојим Вам на располагању.

Милана Буљић, адвокат

Бањалука, септембар 2020.године