ЗБОР АДВОКАТА БАЊА ЛУКА

Збор адвоката Бања Лука, Листа кандидата за делегате у Скупштини Адвокатске коморе Републике Српске