ЗБОР АДВОКАТА ПРИЈЕДОР

Збор адвоката Приједор, Листа кандидата за делегате у Скупштини Адвокатске коморе Републике Српске