ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ПРЕДСЈЕДНИИКА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ

Одлука о утврђивању листе кандидата за предсједника Адвокатске коморе Републике Српске, број: И.к.01-08/2021, од 19.01.2021. године