ИНИЦИЈАТИВА ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

Иницијатива за доношење Закона о измјенама и допунама Закона о општем управном поступку, број: 01-738/2020, од 20. јануара 2021. године