ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ

Одлука о утврђивању листе кандидата за чланове Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске, број: И.к.01-10/2021, од 26.01.2021. године