КРАЈЕМ ФЕБРУАРА 2021. ГОДИНЕ ОЧЕКУЈЕ СЕ БЕСПЛАТАН ПРИСТУП БАЗИ СУДСКИХ ОДЛУКА

Због великог интересовања за приступ бази судских одлука обавјештавамо вас о сљедећем:

Вијеће министара Босне и Херцеговине је на сједници одржаној 28.01.2021.године, на приједлог Високог судског и тужилачког вијећа Босне и Херцеговине (ВСТВ БиХ), усвојило Одлуку о стављању ван снаге Одлуке о висини накнаде за приступ Бази судских одлука Центра за судску документацију ВСТВ-а БиХ (“Службени гласник БиХ” број 15/14).

Бесплатан приступ наведеној бази биће омогућен свим заинтересованим лицима када Одлука Вијећа Министара Босне и Херцеговине ступи на снагу, тачније даном њене објаве у Службеном гласнику Босне и Херцеговине. Исто се очекује крајем фебруара 2021. године.