ИЗВЈЕШТАЈ СА СЈЕДНИЦЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА АКРС

Извјештај са сједнице Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске од 06.02.2021. године.