ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА АКРС

Одлука о утврђивању листе кандидата за чланове Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске, број: И.к.01-14/2021, од 02.03.2021. године