ПОДНЕСАК АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УПУЋЕН РЕПУБЛИЧКОЈ УПРАВИ ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Поднесак Адвокатске коморе Републике Српске упућен Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове, број: 01-753/2021, од 02.03.2021. године