ИМЕНОВАЊЕ ВАЊЕ ПАВЛОВИЋ АДВОКАТА ИЗ БАЊЕ ЛУКЕ, ЗА КООРДИНАТОРА СПРОВОЂЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА О РАЗУМИЈЕВАЊУ

Именовање Вање Павловић адвоката из Бање Луке, за координатора спровођења Оквирног споразума о разумијевању: унапређење практичне наставе и обуке за студенте права и дипломиране правнике са другим странама потписницама у име Адвокатске коморе Републике Српске, број: 01-749/2021, од 26.02.2021. године.