КРИВИЧНА ПРИЈАВА ОКРУЖНОМ ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ БАЊА ЛУКА, БРОЈ: 01-29/2021

Кривична пријава Окружном јавном тужилаштву Бања Лука, број: 01-29/2021, од 16. марта 2021. године, против овлаштених и одговорних службених лица Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске