ОКВИРНИ СПОРАЗУМ О РАЗУМИЈЕВАЊУ: УНАПРЕЂЕЊЕ ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ И ОБУКЕ ЗА СТУДЕНТЕ ПРАВА И ДИПЛОМИРАНЕ ПРАВНИКЕ

Оквирни споразум о разумијевању: унапређење практичне наставе и обуке за студенте права и дипломиране правнике” који је закључен 25.02.2021. године са Националним центром за државне судове-уред у БиХ. број: 01-746/2021, од 25.02.2021. године