ЖАЛБА ИНСТИТУЦИЈИ ОМБУДСМЕНА/ОМБУДСМАНА ЗА ЉУДСКА ПРАВА БИХ, БРОЈ; 01-30/2021

Жалба Институцији Омбудсмена/Омбудсмана за људска права БиХ, број; 01-30/2021, од 16. марта 2021. године, на дискриминаторно поступање Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове приликом постављања адвоката за привремене заступнике лицима непознатог пребивалишта у поступцима излагања на јавни увид непокретности у Републичкој управи за геодестке и имовинско-правне послове у поступцима излагања, експропријације и свих других управних поступака