ДНЕВНИ РЕД ЗА 27. СКУПШТИНУ (ИЗБОРНА) АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Дневни ред за 27. Скупштину (Изборна) Адвокатске коморе Републике Српске, број: 01-Ск.АКРС-01/2021, од 15. марта 2021. године, са приложеним материјалима