ОТКАЗИВАЊЕ 27. СКУПШТИНЕ (ИЗБОРНА) АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ОТКАЗИВАЊЕ 27. Скупштине (Изборна) Адвокатске коморе Републике Српске 27. 03. 2021.