ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ СЕКРЕТАРА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Јавни оглас за пријем секретара Адвокатске коморе Републике Српске