ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Одлука о именовању чланова Адвокатске коморе Републике Српске у Радну групу за израду Закона о адвокатској дјелатности Брчко дистрикта БиХ, број: 01-798/2021, од 16.04.2021. године