ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У РАДНУ ГРУПУ

Одлука о именовању чланова Адвокатске коморе Републике Српске у Радну групу за израду допуне Процјене ризика од прања новца и финансирања тероризма у БиХ за период 2021.-2023. година и Акционог плана за борбу против прања новца и финансирања тероризма у БиХ за период 2021.-2023. година, број: 01-799/2021, од 16.04.2021. године