ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЈЕДНИКА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И ЧЛАНОВА ИЗВРШНОГ ОДБОРА

Обавјештење о избору предсједника Адвокатске коморе Републике Српске и чланова Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске које бира Скупштина